(0274) 895178
stm_muhpakem@yahoo.co.id
Jl. Pakem - Turi KM 0.5